Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Dịch vụ VIETSTARS

Trụ sở: Số 109 Lê Thanh Nghị P. Phạm Ngũ Lão TP Hải Dương

Hostline: 0904 690 212Điện thoại 0220.3.895.572 – 38.39.018 – 38.39.019 / FAX 02203895572

Mail: vietstars.vietnam@gmail.com – namphuonghd2007@gmail.com

I./ Phòng Kinh doanh

1./ Kinh doanh thiết bị an ninh

– Mr Phạm Văn Hiệp – Chức vụ: Giám đốc Kinh doanh thiết bị an ninh

  Mobile: 0906 173 911 – Mail: Vietstars.kd1@gmail.com

– Ms Phạm Thị Nhung – Chứ vụ: Phụ trách bán hàng thiết bị an ninh

  Mobile: 0906 185 911 – Mail: Vietstars.kd3@gmail.com

2./ Kinh doanh thiết bị Văn phòng

– Mr Hồ Đức Anh – Chức vụ: Giám đốc Kinh doanh thiết bị Văn phòng

  Mobile: 0906 163 911 – Mail: vietstars.kd@gmail.com

– Ms Vương Thị Xuyên – Chức vụ Phụ trách kinh doanh thiết bị  văn phòng

  Mobile: 0906 160 911 – Mail: Vietstars.kd2@gmail.com

II./ Phòng Kỹ thuật

– Mr Nguyễn Quang Tùng – Chức danh: Giám đốc Kỹ thuật

  Mobile: 0906 186 911 Mail: vietstars.kythuat@gmail.com

– Mr Trần Văn Hiếu – Chức danh: Trưởng Phòng kỹ thuật

  Mobile: 0906 187 911