Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Dịch vụ VIETSTARS

Trụ sở: Số 432 và 431 Lê Thanh Nghị P. Lê Thanh Nghị TP Hải Dương

Hostline: 0904 690 212Điện thoại 0220.3.895.572 – 38.39.018 – 38.39.019 / FAX 02203895572

Mail: vietstars.vietnam@gmail.com – namphuonghd2016@gmail.com

I./ Phòng Kinh doanh

1./ Kinh doanh thiết bị an ninh

– Bà Trần Thị Ánh Nguyệt – Chức vụ: Giám đốc Kinh doanh thiết bị an ninh

  Mobile: 0902.118.911- Mail: Vietstars.vietnam@gmail.com

– Ms Phạm Thị Nhung – Chứ vụ: Trưởng Phòng Kinh Doanh Phân phối

  Mobile: 0906 185 911 – Mail: Vietstars.kd3@gmail.com

2./ Kinh doanh Dự Án

– Mr Hồ Đức Anh – Chức vụ: Giám đốc Kinh doanh Dự án

  Mobile: 0906 163 911 – Mail: vietstars.kd@gmail.com

– Mr Nguyễn Hải Bắc – Chức vụ Cán bộ kinh doanh thiết bị  văn phòng và Camera giám sát

  Mobile: 0906 087 911 – Mail: Vietstars.kd6@gmail.com

II./ Phòng Kỹ thuật

– Mr Nguyễn Quang Tùng – Chức danh: Giám đốc Kỹ thuật

  Mobile: 0906 186 911 Mail: vietstars.kythuat@gmail.com

– Mr Huy – Chức danh: Trưởng Phòng kỹ thuật

  Mobile: 0906 187 911