VIETSTARS GROUP thưởng nhân viên Xuất sắc 2019

💝VIETSTARS GROUP thưởng nhân viên Xuất sắc 2019💝

🌸Như thường lệ, để khích lệ tinh thần lao động hăng say, phát huy sức mạnh và sự sáng tạo của từng CBNV trong đơn vị để hoàn thành các công việc được giao, Vietstars Group tổ chức vinh danh, tuyên dương nhân viên xuất sắc năm 2019🌸

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *